Välkomnar alla konstnärliga former!

Festival latino i Göteborg välkomnar alla konstnärliga uttrycksformer - exempelvis latinamerikansk dans, musik, konst, film, litteratur och poesi. Under festivalen kommer festivalen även att erbjuda olika workshops och seminarier med både traditionell- och samtida kultur. 

Festival Latino i Göteborg arbetar med att förebygga fördomar, rasism och attityder som relaterar till utanförskap och festivalen skapar en mötesplats för integration, gemenskap och förståelse mellan människor. Vi vill uppenbara och sammanföra det latinamerikanska mångfaldiga kulturarvet och skapa interkulturella broar mellan Sverige och länderna i Latinamerika.

Festivalen bedrivs på ett jämlikt och demokratiskt sätt. Målgruppen är alla- oavsett ålder, etniskt ursprung, religiös tro, sexuell läggning, funktionsvariation, könsidentitet och/eller uttryck.

Välkommen till en fest för alla!